TERMENI ȘI CONDIȚII

generali de furnizare de servicii postale si de transport international ai BESTPOST

APELAND LA SERVICIILE BESTPOST SI PRIN LANSAREA COMENZII ONLINE SAU TELEFONIC, EXPEDITORUL (SI ASOCIAT DESTINATARUL SAU TERTA PERSOANA CARE LANSEAZA COMANDA) IA LA CUNOSTINTA, ESTE PERFECT DE ACORD SI SE OBLIGA IN TOTALITATE SA RESPECTE TERMENII SI CONDITIILE EXPUSI IN ACEST DOCUMENT.

Urmatorii termeni sunt folositi in mod curent in derularea activitatii noastre:
 1. BESTPOST: (serviciul/serviciile de coletarie BESTPOST, BESTPOST-coletarie cu discount) este numele general (marca, brand-ul, numele comercial) folosit pentru identificarea serviciilor de curierat, transport international si serviciilor conexe acestor activitati furnizate de un grup mai complex de firme din Montreal (Canada) si R.Moldova. Grupul de firme BESTPOST foloseste atat logistica proprie cat si o serie de subcontractori pentru a putea performa in activitatea de curierat de la usa la usa si transport international.
 2. EXPEDITIE (EXPEDIERE): trimitere in regim postal (de la usa la usa sau cu predare/preluare la/de la sediile autorizate), formata din una sau mai multe parti componente (plicuri, colete, paleti) trimise de la un expeditor la un singur destinatar;
 3. FURNIZOR: prestatorul de servicii postale, de transport si curierat, in acest caz BESTPOST (cu specificarea de la pct I.1.)
 4. BENEFICIAR: clientul (persoana fizica sau juridica) care beneficiaza de serviciile postale prestate de furnizor (in general Expeditorul dar si asociat Destinatarul sau terta persoana care lanseaza comanda)
 5. COLET POSTAL: trimitere postala ce respecta greutatea si dimensiunile maxime impuse de furnizorul de servicii care contine bunuri cu sau fara valoare comerciala;
 6. COLETARIE: serviciu de expediere si transport colete in regim postal;
 7. PALET: trimitere formata din mai multe parti componente consolidate prin proceduri specifice (infoliere, ancorare) pe un suport special (din lemn, plastic, metal) si care se poate manevra cu utilaje speciale (stivuitoare, transpaleti, lifturi platforma, etc);
 8. EXPEDITOR: persoana (fizica sau juridica) care trimite expeditia (trimiterea in regim postal) catre destinatar;
 9. DESTINATAR: persoana (fizica sau juridical) expres specificata si mandatata sa primeasca expedierea postala trimisa de expeditor;
 10. ETICHETA: documentul special, vizibil si bine atasat pe suprafata fiecarui colet postal (sau parti ale unei expedieri: plic, colet, palet) si care contine elementele necesare identificarii destinatarului, a adresei si detaliilor de contact ale acestuia cat si alte elemente specifice ce tin de identificarea, rutarea si urmarirea derularii expedierii;
 11. EWB: (EXPRESS WAYBILL) termen international folosit pentru documentul de insotire a expeditiei, document specific ce cuprinde toate elementele caracteristice expeditiei, (incluzand numar EWB, coduri de bare de urmarire, etc) cat si elemente ale relatiei contractuale intre furnizorul de servicii postale si beneficiar;
 12. ZI LUCRATOARE: zilele din saptamana in care furnizorul de servicii poate lucra efectiv (luni-sambata inclusiv), sunt excluse zilele nelucratoare (duminica si sarbatorile legale specificate atat in R.Moldova, in Canada cat si in tarile de tranzit);
 13. SERVICIUL STANDARD: serviciu postal standard negarantat ce presupune predarea trimiterii la adresa destinatarului respectand timpul estimat de tranzit si livrare, fara atragerea raspunderii furnizorului in cazul intarzierilor;
 14. SERVICIUL EXPRESS: serviciu postal rapid si garantat ce presupune predarea trimiterii la adresa destinatarului (personal acestuia sau persoanei autorizate de acesta) respectand timpul de tranzit si livrare specificat initial. Furnizorul raspunde pentru predarea cu intarziere a trimiterii postale;
 15. VALOARE DECLARATA: valoarea totala intrinseca a trimiterii, valoarea totala in bani a produselor expediate, care sta si la baza calculului asigurarii. Valoarea declarata trebuie demonstrata cu documente conforme (chitante, facturi, bonuri de casa, evaluari, etc) in cazul declansarii mecanismului de solutionare a reclamatiilor si a despagubirii.
 16. RAMBURS: serviciu postal special pentru trimiteri inregistrate care specifica achitarea bunurilor ce fac obiectul trimiterii speciale (sau cumulat si a serviciilor prestate) de catre destinatar expeditorului prin intermediul retelei furnizorului;
 17. CONFIRMARE DE PRIMIRE: serviciu postal special pentru trimiteri inregistrate si care consta in obtinerea confirmarii scrise privind predarea trimiterii la destinatar si punerea la dispozitie catre expeditor a acestei dovezi;
 18. SCHIMBARE DESTINATIE: serviciu postal special pentru trimiteri inregistrate prin care, la solicitarea expresa a expeditorului, inainte de predare si intr-un termen convenit cu furnizorul, se poate schimba adresa de destinatie inscrisa pe trimiterea postala sau trimiterea poate fi oprita predarii;
 19. LIVRARE SPECIALA: serviciu postal special pentru trimiteri inregistrate care consta in predarea trimiterii respectand indicatiile expeditorului in legatura cu data si intervalul orar specificat in mod expres pentru predarea la adresa indicata, personal destinatarului sau persoanei autorizate de beneficiar.
 1. Relatiile contractuale de tipul prestarii de servicii postale apar intre cele doua parti contractuale (Beneficiar si Furnizor) cel mai tarziu odata cu cu lansarea (inserarea) comenzii de trimitere din partea clientului si acceptarea ei de catre Furnizor, daca nu exista alte intelegeri contractuale pregatite si semnate in prealabil;
 2. Conditiile generale ale acestui document privind prestarea serviciilor postale, de curierat si de transport international propuse clientilor nostri respecta cadrul legal international.
 3. Conditiile generale privind furnizarea tuturor serviciilor postale se aplica tuturor contractelor legate de furnizarea de servicii postale, inclusiv in cazurile de neacceptare si nepreluare a trimiterilor postale, cu exceptia cazurilor in care prevaleaza alte dispozitii obligatorii din alte acte constitutive;
 4. BESTPOST ofera servicii incluse in sfera serviciului universal (definit de legislatia in vigoare), dar si neincluse in sfera serviciului universal sau servicii de transport rutier international in regim de grupaj in urmatoarele conditii:
  1. Se accepta doar trimiteri postale ambalate si etichetate in mod corespunzator de catre expeditor, respectand GHIDUL DE AMBALARE BESTPOST;
  2. Prin lansarea (inclusiv inserarea online) a comenzilor catre operatorii sau agentii BESTPOST, expeditorul este de acord cu termenii si conditiile BESTPOST, indiferent daca semneaza sau nu documentul de transport (EWB).
 1. Este obligatorie lansarea comenzilor (telefonic sau online) numai dupa pregatirea, ambalarea, sigilarea si etichetarea trimiterii. Comenzile lansate inainte de incheierea acestor operatiuni nu pot fi conforme cu realitatea si pot fi unilateral anulate de catre Furnizor;
 2. Expeditorul are intreaga responsabilitate cu privire la respectarea restrictiilor de continut, pregatirea, protejarea, ambalarea, sigilarea si etichetarea trimiterii si nu poate invoca exceptia necunoasterii sau a neinformarii in cazul in care comanda a fost lansata de alta persoana (destinatar sau tert);
 3. Trimiterile se pregatesc luand la cunostinta si respectand conditiile impuse de LISTA DE RESTRICTII si de GHIDUL DE AMBALARE ale BESTPOST;
 4. Beneficiarul este unic raspunzator pentru:
  1. asigurarea dispunerii corecte si a protejarii interioare adecvate ale continutului trimiterii, in functie de fragilitatea sau specificul acestuia
  2. ambalarea corecta interioara cat si exterioara a trimiterii, folosindu-se materiale de calitate, conform indicatiilor GHIDULUI DE AMBALARE
  3. sigilarea exterioara completa care sa nu permita accesul la continut fara a lasa urme vizibile, folosind banda de sigilare conforma
  4. asigurarea etichetarii corecte, continand toate elementele obligatorii
  5. marcarea cu semne vizibile specifice, care indica grija la manevrare, pozitionarea in stiva, continutul special
  6. pastrarea detaliilor complete legate de continutul trimiterii, exprimat in lista de continut a acesteia si punerea la dispozitia Furnizorului a acestor detalii
 5. Se iau la cunostinta de Beneficiar conditiile specifice caracteristice domeniului curieratului si transportului international ce presupun in prelucrarea trimiterior: manevrare manuala, incarcare, descarcare, sortare, dispunere in stiva, transport si manipulare mecanica cu mijloace specifice si echipamente (inaltime de cadere in diagonala de la 80 cm), conditii climatice variate, transport rutier sau aerian. Trimiterile se pregatesc luand la cunostinta aceste conditii si sunt protejate ca atare;
 6. Serviciile prestate de Furnizor nu cuprind si nu prevad obligatii sau responsabilitati cu privire la pregatire, ambalare, sigilare sau etichetarea trimiterilor ci se refera doar la transport si activitatile conexe deplasarii trimiterilor intre expeditor si destinatar;
 7. Implicarea in nume personal a reprezentantilor Furnizorului in pregatirea trimiterilor Beneficiarului sau folosirea materialelor de ambalare furnizate de Furnizor contra cost sau gratuit nu atrage raspunderea acestuia si nu exonereaza Beneficiarul de raspunderea unilaterala a pregatirii expeditiilor;
 8. Se iau la cunostinta excluderile si limitarile de responsabilitate ale Furnizorului cu privire la pierderi, daune, deteriorari si furturi in cazul folosirii (neconforme in ambalarea exterioara a trimiterilor) valizelor, gentilor de mana, sacoselor de rafie sau a oricaror alte mijloace similare cat si a sacilor si pungilor de plastic fara respectarea normelor de ambalare prevazute de GHIDUL DE AMBALARE BESTPOST;
 9. Nu este recomandata lipirea sau unirea diferitelor colete prin legare sau sigilare impreuna. Se pot prelua numai trimiteri formate din colete individuale, nelipite/nelegate intre ele si care circula sub coduri de identificare si etichete unice, indiferent de marimea sau forma lor. Furnizorul nu isi asuma responsabilitatea pierderii partilor de expeditie sau deteriorarilor aparute ca urmare a nerespectarii acestei conditii;
 10. In cazul expeditiilor nepregatite corespunzator la momentul lansarii comenzilor si a situatiilor ce pot aparea ca urmare a nerespectarii acestei conditii, Beneficiarul isi exprima in mod expres acordul si este de acord sa achite suplimentar:
  1. diferentele de pret aparute ca urmare a nedeclararii numarului corect, greutatii sau dimensiunilor reale ale coletelor, inclusiv dupa predarea catre reprezentantii Furnizorului, prin modalitatile de plata indicate de acesta
  2. penalitatile impuse de subcontractori aparute ca urmare a nerespectarii restrictiilor de greutate, dimensiuni maxime sau volumetrie
  3. costurile suplimentare inregistrate ca urmare a programarii si deplasarii la adresa in cazul anularii comenzilor neconforme sau a refuzului ridicarii de catre reprezentanti a expeditiilor nepregatite sau declarate incorect
  4. costurile suplimentare inregistrate prin intarzierile si asteptarea la adresa pana la pregatirea conforma a expeditiilor, corectarea comenzilor, reetichetarea si modificarile ce pot perturba activitatea programata a reprezentantilor
  5. costurile suplimentare aparute ca urmare a rutarilor gresite, a depozitarii, a incercarilor esuate de contactare si livrare si a investigatiilor desfasurate in cazul furnizarii de detalii incomplete sau eronate in comenzi sau etichete
  6. costurile suplimentare inregistrate ulterior ridicarii pentru re-ambalare, re-sigilare, re-etichetare in cazul trimiterilor care nu sunt pregatite corespunzator
  7. amenzile, imputarile legale ordonate de autoritatile de control, costurile legale de reprezentare si prejudiciul aparut in cazul nerespectarii restrictiilor legale de continut ale trimiterilor
 11. In cazul trimiterilor cu continut ilegal sau care nu respecta legislatia in vigoare, Furnizorul va sesiza autoritatile competente si va colabora cu acestea prin punerea la dispozitie a tuturor detaliilor necesare pentru identificarea responsabililor;
 12. Trimiterile postale considerate corpuri delicte precum si toate valorile si actele considerate ca fiind importante in descoperirea infractiunilor si a autorilor lor vor fi puse la dispozitia organelor de urmarire penala sau a instantelor de judecata, dar numai in baza dispozitiei scrise a autoritatilor competente;
 13. Beneficiarul este pe deplin raspunzator din punct de vedere legal si isi asuma demersurile recuperarii in cazul in care expeditia sau parti componente ale acesteia vor fi retinute de autoritatile de drept (autoritate vamala, politie, autoritati sanitare, autoritati fiscale) din cauza nerespectarii legilor si reglementarilor vamale, de tranzit si transport international sau normelor sanitar veterinare si de sanatate publica;
 14. Furnizorul, prin reprezentantii sau subcontractorii acestuia, nu poate fi tras la raspundere din punct de vedere legal sau material in situatia in care Beneficiarul nu respecta restrictiile legale de continut ale trimiterilor si va fi pe deplin exonerat de orice raspundere, fiind considerat transportator de buna credinta;
 15. Furnizorul va trage la raspundere Beneficiarul si se va indrepta catre acesta pe cale legala, impunand despagubiri si daune interese pentru recuperarea prejudiciilor cauzate in aceasta situatie (amenzi, penalizari, confiscari, intarzieri in tranzit ca urmare a verificarilor, costuri legale de reprezentare);
Ca urmare a normelor vamale stricte, a legislatiei in vigoare cu privire la tranzitul international al marfurilor in R.Moldova, a taxelor vamale si accizelor aplicabile in diferite state, cat si a normelor sanitar veterinare si de sanatate publica cu privire la transportul diferitelor produse, Beneficiarul ia la cunostinta si se obliga a respecta restrictiile de continut, ambalare cat si de limitarile de raspundere si asigurare impuse de Furnizor prin LISTA DE RESTRICTII.
LISTA DE RESTRICTII contine urmatoarele:
 1. PRODUSE INTERZISE total si categoric neacceptate ca urmare a legislatiei in vigoare, a gradului de pericol sau de risc si care prin natura continutului sau a ambalarii pot pricinui pagube persoanelor, mediului, spatiilor si echipamentelor utilizate cat si celorlalte trimiteri. Identificarea acestor produse in trimiterile preluate de Furnizor duce la denuntarea unilaterala a relatiei contractuale si la declansarea procedurii de returnare, notificare autoritati sau distrugere, conform prevederilor punctului VII. Aceste produse sunt:
  1. arme de foc (inclusiv cele cu aer comprimat sau de vanatoare)
  2. arme albe (orice poate rani o persoana, incluzand cutite, sabii ornamentale)
  3. explozibili si munitie
  4. artificii, pocnitori si alte produse pirotehnice
  5. produse solide usor inflamabile (cremene, pietre de brichete, chibrituri)
  6. produse lichide usor inflamabile (parfum, solventi, decapanti, alcool de concentratie)
  7. produse gazoase explozibile sau volatile (butelii cu gaz, aerosoli, extinctoare)
  8. materiale si deseuri radioactive, corozive, oxidante (inclusiv acid de baterii)
  9. substante si deseuri toxice si otravuri (incluzand erbicide, pesticide)
  10. baterii (incluzand cele cu litiu, baterii auto)
  11. droguri ilegale, produse farmaceutice asimilate
  12. substante etnobotanice sau halucinogene
  13. medicamente cu prescriptie medicala
  14. sange, mostre pentru analize medicale, dejectii sau secretii animale sau umane
  15. organe pentru transplant, material sanitar sau medical cu regim special
  16. ramasite umane sau animale (inclusiv oseminte, cenusa din incinerari)
  17. piei sau blanuri de animale neargasite, neprelucrate
  18. animale vii sau moarte (incluzand pasari, reptile, insecte)
  19. plante, flori naturale, seminte sau germeni
  20. fildes si produse din fildes
  21. tigari si alte produse din tutun (incluzand tutun varsat sau neprelucrat)
  22. material pornografic sau impotriva bunelor moravuri sau ordinii publice afisat exterior trimiterilor sau neprotejat in interiorul trimiterilor
  23. lichide de orice fel (inclusiv cele cu vascozitate mare) indiferent de ambalare
  24. adezivi si vopsele
  25. motoare, generatoare, piese mecanice ce contin produse petroliere, uleiuri
  26. metale pretioase, pietre pretioase, bijuterii din metal pretios
  27. bani (in orice moneda), instrumente financiare la purtator
  28. carduri bancare de plata
  29. produse contrafacute care circula in vederea comercializarii impotriva legii
  30. antichitati, lucrari de arta, tablouri din patrimoniul national cu regim special
  31. bunuri cu valoare totala mai mare de echivalentul a $10,000 pe trimitere
  32. produse ale caror import sau export sunt interzise sau necesita aprobari speciale sau documente insotitoare conforme in concordanta cu reglementarile legale in tarile de provenienta, destinatie sau de tranzit
  33. produsele perisabile care necesita conditii speciale de transport si autorizare (produsele alimentare)
  34. orice produse care pericliteaza integritatea, sanatatea si igiena personalului, integritatea bazei logistice si a echipamentelor sau a celorlalte expeditii manevrate si care aduc atingere normelor de protectie a muncii, a preventiei impotriva incendiilor, a protectiei mediului sau a normelor sanitare si de sanatate publica;
 2. PRODUSE ACCEPTATE FARA ASUMARE DE RASPUNDERE, care pot fi preluate doar pe raspunderea Beneficiarului, fara posibilitatea despagubirii atat in cazul pierderii totale sau partiale cat si a deteriorarii de orice fel. Acestea nu pot fi cuantificate ca valoare intrinseca sau nu respecta normele impuse de Furnizor iar pagubele apar ca urmare a faptei expeditorului. Sunt preluate fara valoare declarata, pe raspunderea Benefiarului si fara posibilitatea despagubirilor:
  1. documente de identitate personala originale (buletin, pasaport, certificat de nastere, permis de conducere, etc)
  2. cecuri, bilete cu valoare, instrumente financiare la purtator, cambii, certificate de trezorerie, actiuni, alte valori
  3. documente sau date personale si comerciale pe suport material (hartie) sau electronic (cd, hard-disk, memory stick) inclusiv suportul acestora
  4. produse interioare trimiterilor insuficient si necorespunzator pregatite si protejate conform fragilitatii, incorect ambalate sau incomplet sigilate si care nu respecta indicatiile din GHIDUL DE AMBALARE
  5. produse care ies din ambalaj, sunt atasate/legate de alte colete fara ambalare separata sau care sunt dispuse in colete unite/legate intre ele nepreluate separat
  6. materiale si produse folosite la protejare, ambalare, sigilare, inclusiv daca se folosesc genti, valize, posete, huse, lazi, cutii, recipiente sau articole similare. Acestea circula fara valoare, doar ca ambalaj si fara a putea fi despagubite pentru deteriorari de orice fel, inlocuire sau pierdere;
 3. PRODUSE ACCEPTATE DOAR CU RASPUNDERE PARTIALA care pot fi preluate doar cu acceptarea unei responsabilitati limitate din partea Furnizorului de servicii postale, chiar daca au fost pe deplin respectate indicatiile de ambalare din GHIDUL DE AMBALARE.

  Astfel, Furnizorul specifica urmatoarele situatii:

  1. VA RASPUNDE PENTRU PIERDEREA TOTALA IN TRANZIT IN LIMITA VALORII DECLARATE DAR NU VA RASPUNDE PENTRU DETERIORARI (INCLUSIV DAUNE TOTALE).

   Asumarea despagubirilor intervine doar in cazul pierderii totale a trimiterii (disparitie, furt, pierdere din vina Furnizorului) si este exclusa orice posibilitate a despagubirilor in cazul daunelor, deteriorarilor de orice natura (externa sau interna, inclusiv a daunei totale), chiar daca sunt bine ambalate, ca urmare a specificului foarte fragil, instabil, special sau incompatibil cu specificul logistic si gama de servicii prestate de catre Furnizor. Aceste produse sunt:

   1. produse din sticla si orice produse sau elemente ce contin sticla
   2. produse din portelan, ceramica, lut
   3. produse din piatra, marmura, rasini, gresie, faianta
   4. produse si elemente din plastic, fonta sau alte materiale casabile
   5. piese fragile si componente auto voluminoase din tabla, aluminiu, plastic, sticla (portiera, capota, plafon, bara auto, parbriz, luneta, etc)
  2. VA RASPUNDE ATAT PENTRU PIERDEREA TOTALA IN LIMITA VALORII DECLARATE CAT SI PARTIAL, PANA LA UN ANUMIT PLAFON IMPUS, PENTRU ORICE DETERIORARI.

   Asumarea despagubirilor intervine atat in cazul pierderii totale a trimiterii (disparitie, furt, pierdere din vina Furnizorului), in limita valorii declarate de Beneficiar, cat si in cazul deteriorarilor suferite in timpul custodiei la Furnizor, insa doar intr-un anumit plafon impus de despagubire in acest caz, indiferent de valoarea declarata sau asigurarea achitata de Beneficiar. Astfel, sunt acceptate cu raspundere partiala, cu specificarea plafonului maxim la plata despagubirilor pentru orice deteriorari (interne sau externe), indiferent de asigurarea platita si valoarea produselor demonstrata cu documente:

   1. piese de mobilier asamblate (altele decat cele plat-ambalate –flat-packed) cu despagubire maxim acceptata pana la $50.00/colet (in cazul in care nu s-a optat pentru servicii de mutare speciale propuse de Furnizor, cu alte specificari de asigurare)
   2. canapele, fotolii, paturi, dormeze, saltele si alte piese de mobilier ce presupun prezenta la manevrare a cel putin 2 persoane cu despagubire maxim acceptata pana la $50.00/colet (in cazul in care nu s-a optat pentru servicii de mutare speciale propuse de Furnizor, cu alte specificari de asigurare)
   3. electrocasnice mari (bunuri albe/white goods) – frigidere, congelatoare, masini de spalat, cuptoare, aragaze, masini de spalat vase, cuptoare cu microunde cu despagubire maxim acceptata pana la $100.00/colet (in cazul in care nu s-a optat pentru servicii de mutare speciale propuse de Furnizor, cu alte specificari de asigurare)
   4. televizoare de orice fel, inclusiv cu ecrane LCD, ecrane cu plasma, digitale, monitoare PC cu despagubire maxim acceptata pana la $200.00/colet
   5. laptopuri, tablete, monitoare, ipad, smartphone, telefoane mobile cu despagubire maxim acceptata pana la $200.00/colet
 1. Furnizorul pune la dispozitia clientilor si publicului interesat urmatoarele canale de contact, de informare si de lansare comenzi:
  • telefonic – apeland unul din numerele de telefon de contact afisate public;
  • online – folosind formularele online sau facilitatile puse la dispozitie pe internet (cont client, import comenzi, etc);
  • puncte de lucru fixe sau mobile deschise publicului;
 2. Nu sunt acceptate si nu pot fi procesate comenzi transmise prin email simplu, mesaj in cadrul retelelor de socializare, mesaj text de tip SMS sau apeland alte numere de telefon arondate reprezentantilor, nespecificate ca fiind canale oficiale de contact;
 3. Furnizorul nu poate fi responsabil pentru intarzierile sau pierderile inregistrate direct sau indirect ca urmare a ignorarii comenzilor transmise pe alte canale decat cele stabilite la punctul V.1;
 4. Nu se pot prelua comenzi fara cunoasterea de catre Beneficiar a tuturor detaliilor obligatorii:
  • numele complete ale persoanelor implicate (expeditor, destinatar),
  • adresele complete si corecte folosite in comanda si etichetare (Regiunea, localitate, strada, numar casa, bloc, scara, etaj, apartament),
  • codul postal aferent adresei,
  • numere de telefon de contact (incluzand prefixul de judet, dupa caz),
  • adrese de email pentru notificari automate,
  • numarul exact al coletelor,
  • greutatea reala cat mai precisa (in kilograme),
  • dimensiunile coletelor (lungime, latime, inaltime masurate in cm).
  • continutul detaliat al expedierilor (inclusiv exprimat in lista de continut)
 5. Comenzile transmise fara detaliile complete necesare, transmise eronat prin alegerea unor servicii inadecvate, care nu sunt disponibile Beneficiarului si tipului de trimitere a acestuia, pot fi unilateral refuzate si anulate de Furnizor, prin reprezentantii sai, inclusiv dupa inserarea si confirmarea lor online;
 6. In cazul ridicarilor sau livrarilor la persoane juridice, campusuri scolare, universitare sau adrese asimilate cat si in cazul complexurilor rezidentiale securizate, trimiterile vor fi lasate in zona speciala desemnata (receptie, post-room, mail-room, front office, etc), Furnizorul neavand obligatia de a depasi aceste spatii specifice;
 7. Anularea comenzilor se face cu informarea Beneficiarului prin email si cu returnarea in totalitate a sumelor deja achitate in termen de 3 zile lucratoare de la decizia de anulare;
 8. 8. La momentul transmiterii comenzilor (telefonic sau online), Beneficiarul isi asuma raspunderea pentru transmiterea detaliilor incorecte si isi exprima in mod expres acordul sa:
  • achite suplimentar diferentele de pret aparute ca urmare a nedeclararii numarului corect, greutatii sau dimensiunilor reale ale coletelor, inclusiv dupa predarea catre reprezentantii Furnizorului,
  • suporte pierderile inregistrate ca urmare a platii in exces a unui pret mai mare obtinut prin exagerarea greutatii, dimensiunilor, incadrarea in zonele tarifare incorecte sau alegerea serviciilor gresite,
  • achite penalitatile impuse aparute ca urmare a nerespectarii restrictiilor de greutate, dimensiuni maxime sau volumetrie,
  • achite costurile suplimentare inregistrate ca urmare a programarii si deplasarii la adresa in cazul anularii comenzilor neconforme sau a refuzului ridicarii de catre reprezentanti a expeditiilor nepregatite sau declarate incorect,
  • achite costurile suplimentare inregistrate prin intarzierile si asteptarea la adresa pana la pregatirea conforma a expeditiilor, corectarea comenzilor, reetichetarea si modificarile ce pot perturba activitatea programata a reprezentantilor,
  • achite costurile suplimentare aparute ca urmare a rutarilor gresite, incercarilor esuate de contactare si livrare si a investigatiilor desfasurate in cazul furnizarii de detalii incomplete sau eronate in comenzi sau etichete;
 9. Detaliile incorect declarate sau completate in comanda, legate de nume de persoane (expeditor, destinatar), adrese complete (de expediere sau destinatie), numere de telefon de contact, pot duce la intarzieri sau la imposibilitatea livrarii trimiterii, fapt pentru care Furnizorul nu este si nu poate fi responsabil;
 10. Inainte de inregistrarea expedierii la Furnizor, Beneficiarul trebuie sa se informeze si sa verifice daca expedierile sale contin bunuri excluse de la livrare conform LISTEI DE RESTRICTII de la punctul IV. Necunosterea restrictiilor nu poate fi invocata pentru evitarea aplicarii procedurii de returnare sau distrugere;
 11. In cazul in care exista dubii cu privire la incadrarea bunurilor in lista de restrictii, Beneficiarul trebuie sa anunte Furnizorul si sa astepte decizia acestuia inainte de lansarea comenzii;
 12. La momentul comenzii Beneficiarul trebuie sa declare valoarea trimiterii (atestata de documente in cazul asigurarii suplimentare). Nu sunt acceptate trimiteri cu valoare totala mai mare de $10.000.
 13. Cand sunt expediate bunuri impozabile, marfuri in regim comercial sau alte produse ce au obligatia a fi insotite de documentatii, autorizatii, aprobari, facturi de provenienta sau catre beneficiari, documente de insotire a marfurilor, Beneficiarul raspunde de asigurarea intregii documentatii necesare pentru autoritatile vamale sau de control si acestea trebuiesc atasate la trimitere, intr-un plic vizibil exterior usor accesibil.
 14. Comenzile transmise deja Furnizorului pot fi anulate sau modificate de Beneficiar cu cel putin 24 de ore (cu o zi, maxim) inainte de ziua programata pentru ridicarea de la adresa;
 15. Anularea sau modificarea comenzilor se face direct de Beneficiar doar telefonic, in contact cu operatorii Furnizorului sau online prin formularele specifice puse la dispozitia clientilor si nu vor fi luate in considerare notificarile trimise prin mesaje text de tip SMS, email sau alte mesaje prin retelele de socializare.
 1. Cu exceptia cazurilor in care a fost prevazut anterior contractual, plata serviciilor se va efectua in conformitate cu lista de preturi actuala a Furnizorului. Se vor aplica tarifele valide in ziua plasarii comenzii de expediere;
 2. Pretul serviciilor prestate de Furnizor este calculat in functie de:
  • greutatea reala a trimiterii (in kilograme si subdiviziuni),
  • greutatea optima (cea mai mare dintre greutatea reala si cea volumetrica–ce implica si dimensiunile trimiterii) in cazurile specificate,
  • incadrarea in anumite zone de tarifare la ridicare si livrare sau de distantele de anumite puncte de lucru,
  • tipul de serviciu ales (caracteristici specifice: logistica implicata, urgenta, garantarea livrarii intr-un anumit interval de timp, servicii speciale adiacente, notificari),
  • costuri si servicii suplimentare pentru care opteaza Beneficiarul,
  • costuri suplimentare ce intervin pe parcursul prestarii serviciilor ca urmare a unor situatii independente de vointa Furnizorului sau ca urmare a actiunilor Beneficiarului;
 3. Din momentul în care comanda este transmisa catre Furnizor, Beneficiarul isi exprima acordul cu modalitatile de procesare ale comenzii, cu rutele si modalitatile de transport si manevrare cat si cu tarifele practicate, costurile suplimentare si penalitatile ce pot interveni obiectiv ulterior. Beneficiarul nu poate invoca necunoasterea acestora ulterior lansarii comenzilor in scopul evitarii platilor sau a nerespectarii procedurilor;
 4. Nerespectarea termenului minimal de anulare sau modificare a comenzii aduce prejudicii Furnizorului si acesta este indreptatit sa impuna si sa retina din orice plati ale Beneficiarului costurile inregistrate cu organizarea, programarea si plata subcontractorilor si sa ceara recuperarea acestor prejudicii. Taxa de anulare in acest caz este de $10.00 pentru fiecare comanda;
 5. In cazul anularii comenzii, suma de bani care a fost deja achitata este returnata platitorului in termen de 3 zile lucratoare cu retinerea costurilor suplimentare sau a penalitatilor ce intervin anterior anularii;
 6. Tarifele Furnizorului sunt clar afisate pe paginile de internet specifice accesibile publicului si in listele de preturi transparent expuse si se pot furniza cotatii instante de pret inainte de momentul transmiterii comenzii online sau la cererea celor interesati.
 7. Orice modificari de tarife se comunica cu minim 15 zile inainte de intrarea in vigoare si se comunica prin afisare publica sau notificare catre Beneficiar;
 8. Date fiind complexitatea operatiunilor, diferentele de greutate si dimensiuni dintre declaratia initiala de la momentul transmiterii comenzii si receptionarea acesteia prin reprezentanti sau la punctele de lucru, cat si din cauza posibilitatii aparitiei costurilor suplimentare si penalitatilor adiacente expeditiei inregistrate pe parcursul executiei ei, companiile din grupul BESTPOST elibereaza facturi in regim pro-forma pana la momentul transmiterii catre destinatar (momentul livrarii si semnarii de primire a trimiterilor);
 9. Furnizorul are obligatia sa emita factura finala pana pe data de 15 a lunii urmatoare celei in care are loc incheierea prestarii serviciilor, conform legislatiei in vigoare;
 10. Facturile pro-forma, factura finala, documentul de insotire a expeditiei (EWB) cat si chitantele aferente platilor inregistrate sunt remise Beneficiarului, dupa caz, prin reprezentantii Furnizorului, prin corespondentă electronică sau pot fi puse la dispozitie pe internet, in contul de client al Beneficiarului;
 11. Moneda admisa in care se achita tarifele si se incaseaza sumele ramburs este moneda tarii in care se face efectiv plata (CAD in Canada);
 12. Modalitatile de plata ale tarifelor sunt numerar sau plata cu cardul bancar. Platile prin ordin de plata bancar sau fila cec sunt posibile doar in cazul persoanelor juridice cu care exista relatii contractuale;
 13. Costurile suplimentare si penalitatile sunt clar incluse in facturile pro-forma si in factura finala remisa Beneficiarului. Cuantumul acestora si situatiile in care acestea apar sunt public afisate pe website;
 14. Cu exceptia situatiilor in care plata serviciilor sau a costurilor suplimentare se efectueaza la termen prin intelegeri contractuale diferite, achitarea tuturor diferentelor de pret, a costurilor suplimentare si a penalitatilor imputate Beneficiarului trebuie sa se faca anterior transmiterii catre destinatarul final sau, in cazul in care acest fapt nu este posibil, prin adaugarea acestora ramburs, impunand destinatarului plata acestora la livrare;
 15. Plata diferentelor de pret, a costurilor suplimentare si a penalitatilor se face pe parcursul derularii trimiterii la cererea Furnizorului: numerar, cu cardul de plata sau prin ordin de plata bancar;
 16. In cazul in care Beneficiarul nu plateste valoarea facturilor la termenul convenit contractual, Furnizorul poate aplica penalitati in cuantum de 1% pentru fiecare zi de intarziere, calculate la valoarea scadenta si neachitata;
 17. 17. Costurile suplimentare (exprimate fara TPS/TVQ) ce pot fi adaugate sau retinute platilor expedierilor, in situatiile obiective descrise, sunt:
  • $10.00 – pentru fiecare reprogramare a ridicarilor de la adresa sau a livrarilor la adresa a trimiterii, la orice expeditii de colete sau plicuri, dupa esuarea numarului de incercari posibile, din vina Beneficiarului;
  • $20.00 – pentru fiecare reprogramare a ridicarilor de la adresa sau a livrarilor la adresa a trimiterii, la orice expeditii de paleti sau grupaje de marfa, dupa esuarea numarului de incercari posibile, din vina Beneficiarului;
  • $10.00/colet – pentru colete pana in 30 kg greutate optima, daca se impune reambalarea unui colet impropriu ambalat, cu ambalajul rupt, deteriorat sau nesigilat si pentru care manevrarea prin lantul logistic si transportul international nu pot fi executate fara aceasta operatiune;
  • $20.00/colet – pentru colete (sau paleti) cu greutatea optima peste 30 kg, daca se impune reambalarea unui colet impropriu ambalat, cu ambalajul rupt, deteriorat sau nesigilat si pentru care manevrarea prin lantul logistic si transportul international nu pot fi executate fara aceasta operatiune;
  • $1.00/zi – pentru depozitarea la punctul de lucru al Furnizorului a trimiterii pana la recuperarea de destinatar, ulterior epuizarii tuturor incercarilor de livrare posibile;
 18. Nu sunt acceptate cu plata la destinatie, prin Ramburs trimiterile, acestea trebuind sa fie achitate integral maxim la momentul ridicarii de la adresa;
 1. Secretul trimiterilor este inviolabil;
 2. Furnizorul nu va putea deschide trimiterea postala, exceptie facand situatiile speciale prevazute in conditiile si urmand procedura legala descrise la punctul VII;
 3. Furnizorul este imputernicit sa refuze transportul continuu daca, dupa acceptarea bunurilor se descopera un motiv de excludere sau daca exista motive de presupunere a excluderii coletului de la expediere in conformitate cu respectarea restrictiilor de la punctul IV.
 4. Acceptarea initiala a coletelor ce contin bunurile excluse sau restrictionate la punctul IV nu reprezinta o renuntare la procedura de verificare sau la decizia de excludere ulterioara de la transport;
 5. In cazul in care trimiterile ce fac obiectul tranzitului international nu pot fi verificate ca respectand LISTA DE PRODUSE INTERZISE (punctul IV.2.A) de catre reprezentantii Furnizorului la preluarea de la Beneficiar, acesta din urma isi exprima acordul expres ca, din motive intemeiate ce tin de siguranta si legalitatea activitatii Furnizorului, sa se scaneze, sa se deschida si sa se inspecteze continutul interior al expeditiei respective;
 6. Acordul expres se refera prin extindere si la actiunile oricaror autoritati nationale sau internationale, autoritati vamale, fiscale, politie sau similare;
 7. Procedura de verificare a trimiterilor internationale intervine doar din motive de securitate si nu incalca in nici un fel secretul inviolabil al trimiterior postale, nu este asimilata acesteia;
 8. Expeditorul, care ramane proprietarul trimiterii postale pana la livrarea la destinatar, este informat inca de la lansarea comenzii in legatura cu procedura de verificare si isi exprima in mod expres dorinta ca procedura de verificare sa fie parcursa de Furnizor, in conditiile specificate de acesta, aceasta masura fiind parte si conditie obligatorie a intelegerii contractuale dintre parti.
 9. Procedura de verificare a coletelor presupune scanarea prin mijloace si echipamente specifice, la punctele de lucru ale Furnizorului sau reprezentantilor sai sau in alte incinte terte specializate in aceste operatiuni;
 10. In urma datelor obtinute prin operatiunea de scanare, se poate proceda la deschiderea trimiterii suspecte si la inspectarea vizuala, pe baza de proces verbal simplu in prezenta a trei reprezentanti ai Furnizorului;
 11. In cazul in care incalcarea restrictiilor de continut (LISTA PRODUSELOR INTERZISE) este evidenta, ca urmare a constatarii imediate (olfactive, auditive, vizuale) procedura de verificare este imediata constatarii, fara necesitatea scanarii;
 12. Procesul verbal de verificare si constatare ale continutului trimiterii poate fi remis in copie si Beneficiarului, odata cu returnarea trimiterii ca neconforme sau cu notificarea autoritatilor cu privire la incalcarea legilor sau la cererea inaintata in scris de catre Beneficiar, in termen de 14 zile lucratoare (de la primirea cererii inaintate de Beneficiar in scris);
 13. Constatarile inregistrate in procesul verbal pot duce la:
  • resigilarea si continuarea procesului de trimitere a expeditiei, continutul acesteia respectand restrictiile si LISTA PRODUSELOR INTERZISE. In acest caz notificarea cu privire la verificarea continutului se afiseaza vizibil exterior trimiterii prin lipirea unui anunt specific;
  • notificarea autoritatilor legale cu privire la nerespectarea grava a restrictiilor de continut sau forma exterioara (arme, explozibili, droguri, substante interzise, material obscen, etc) si punerea trimiterii la dispozitia acestora odata cu instiintarea Beneficiarului asupra acestui lucru;
  • resigilarea si returnarea trimiterii sau a partilor de trimitere care nu respecta restrictiile de continut (contin produse specificate in LISTA DE PRODUSE INTERZISE) catre expeditor in forma si cu continutul initial. Returnarea se face cu retinerea sau impunerea recuperarii costurilor de transport tur-retur Beneficiarului, intre adresa expeditorului si punctul de lucru al Furnizorului unde s-a constatat nerespectarea restrictiilor;
 14. Costurile de transport tur-retur se calculeaza in functie de preturile locale sau obtinand o cotatie de pret din partea subcontractorului folosit de Furnizor;
 15. 15. Deschiderea trimiterilor postale poate fi facuta de Furnizor, in aceleasi conditii, si pentru:
  • a asigura procesarea corecta a formalitatilor si documentelor vamale, in 14 zile de la notificarea scrisa sau telefonica a Beneficiarului, daca aceasta este posibila si verificarea autoritatilor vamale nu este iminenta;
  • a elimina orice riscuri ce pot afecta persoane, bunuri, proprietati sau alte expedieri de catre un colet care nu poate fi livrat sau este refuzat;
  • a afla continutul si valoarea coletelor care nu pot fi livrate sau sunt refuzate si nu pot fi returnate, astfel incat coletul sa poata fi distrus sau sa intre in proprietatea Furnizorului dupa parcurgerea procedurii;
  • identifica trimiterea in cazul in care eticheta nu este prezenta sau nu ofera detalii concludente necesare identificarii, in 7 zile de la notificarea in scris sau telefonica a Beneficiarului, daca aceasta este posibila;
 16. In vederea eliminarii riscurilor daca bunurile sunt perisabile sau pentru orice motiv similar care pericliteaza baza logistica, sanatatea sau integritatea personalului, coletul poate fi imediat deschis fara notificare prealabila;
 17. Daca, in conformitate cu VII.5 si VII.15-16 coletul nu poate fi livrat, returnat la Beneficiar sau acesta nu il mai accepta, Furnizorul va pastra coletul pentru o perioada de 6 luni. Termenul de 6 luni se calculeaza de la data preluarii coletului de la expeditor;
 18. Dupa expirarea termenului mentionat anterior, Furnizorul are dreptul sa distruga bunurile sau sa intre in posesia lor pentru recuperarea cheltuielilor de transport sau depozitare fara alte notificari; Depozitarea se face doar cu impunerea costurilor suplimentare pentru depozitare (1.00 CAD/zi);
 19. Furnizorul poate distruge trimiterea postala care a produs sau poate produce iminent pagube importante persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau altor trimiteri postale, cu informarea Beneficiarului, daca aceasta este posibila. In acest caz, contractul de prestari servicii inceteaza imediat prin denuntare unilaterala, fara returnarea platilor incasate pentru o astfel de trimitere.
 1. BESTPOST – serviciul de coletarie si transport foloseste atat logistica proprie companiilor sale cat si o serie de servicii subcontractoare, comisionari sau parteneri contractuali pentru a putea performa in activitatea sa de curierat de la usa la usa si transport international;
 2. Serviciile prestate de Furnizor, acopera:
  • organizarea generala a transportului, impreuna cu toate aspectele specifice acesteia;
  • organizarea ridicarii expedierii de la adresa, intr-o singura incercare anuntata corespunzator Beneficiarului;
  • organizarea livrarii la adresa specificata in comanda iar daca destinatarul nu este gasit, reluarea ei in a doua incercare de livrare in acelasi pret;
  • livrarea, cu scopul indeplinirii obligatiei, oricarei persoane gasita la adresa destinatara, cu exceptia cazurilor in care exista un motiv plauzibil de a pune la indoiala dreptul acestei persoane de a prelua livrarea. In acest sens, nu este obligatorie verificarea identitatii acestei persoane pe baza unui act de identitate, se vor prelua doar numele si semnatura persoanei aflate la adresa de destinatie;
  • pastrarea in siguranta sau returul la client a oricaror colete ce nu pot fi livrate sau sunt refuzate de destinatar, conform procedurilor stipulate de acest document;
 3. Beneficiarul se obliga sa fie la adresa de ridicare specificata pe tot intervalul orar precizat de serviciul ales, fara a putea restrange acest interval;
 4. Prin delegatii sau subcontractorii sai, Furnizorul are dreptul sa refuze preluarea trimiterilor si onorarea comenzilor din partea Beneficiarului in urmatoarele cazuri:
  • comportament neadecvat sau injurios fata de operatorii telefonici sau fata de delegati sau subcontractori;
  • expedierea sau partile sale componente nu sunt gata la momentul stabilit pentru preluare sau la predare. Plicurile, coletele, paletii, partida de marfa nu sunt gata ambalate corespunzator, nu sunt bine inchise si sigilate, nu au bine lipite etichetele cu detaliile complete ale destinatarului;
  • produsele fragile nu sunt bine ambalate, nu sunt corespunzator protejate si inscriptionate cu mentiunea FRAGIL, exista certitudinea ca nerespectarea specificatiilor cu privire la ambalare poate duce la deterioararea produselor fragile;
  • exista suspiciunea din partea operatorilor sau delegatilor Furnizorului ca expeditorul nu respecta restrictiile de continut si nu declara continutul adevarat sau complet al expeditiei sau ceea ce se intentioneaza a se trimite in expeditia respectiva face parte din LISTA PRODUSELOR INTERZISE cuprinse la IV.2.A. Furnizorul poate cere expeditorului deschiderea si verificarea continutului, refuzul acestuia putand duce la anularea unilaterala a comenzii;
 5. Furnizorul are dreptul sa refuze predarea trimiterilor catre destinatari in urmatoarele cazuri:
  • Beneficiarul nu achita integral tariful corespunzator stabilit, inclusiv un urma recalcularii conform greutatii reale si dimensiunilor identificate la receptia sau verificarea in depozitele Furnizorului;
  • sunt refuzate achitarea costurilor suplimentare si a penalitatilor impuse ca urmare a nerespectarii clauzelor descrise la VI.18 si VI.19;
  • cand, dupa preluarea coletelor, rezulta în mod neindoielnic, in urma verificarilor specificate la punctul VII, ca acestea contin bunuri interzise la transport din LISTA DE RESTRICTII si este parcursa procedura de returnare sau notificare a autoritatilor competente;
  • cand, dupa preluarea coletelor, acestea au produs sau pot produce iminent pagube celorlalte expeditii manevrate, mijloacelor de transport sau bazei logistice ale Furnizorului sau subcontractorilor sai, pun in pericol sanatatea personalului implicat, atenteaza la protectia mediului, sunt contrare normelor de protectia muncii, prevenirea incendiilor, normelor sanitar veterinare sau de sanatate publica. In acest caz se parcurge procedura imediata de distrugere a trimiterii cu notificare;
 6. Preluarea expedierilor de la adresa Beneficiarului, in ziua si intervalul orar specificate la momentul lansarii comenzii nu poate fi garantata;
 7. Furnizorul va depune toate eforturile sa respecte zilele si intervalele de orare specificate in comenzi si va notifica Beneficiarul in cazul in care apar situatii punctuale obiective in cazul in care acestea nu pot fi onorate;
 8. In cazul in care Furnizorul nu poate respecta ziua sau intervalul orar precizate in comanda, aceasta poate fi reprogramata fara costuri suplimentare, automat, in ziua urmatoare sau intr-o alta zi convenabila Beneficiarului;
 9. Serviciile postale si de curierat sunt asigurate atat in regim de coletarie de la usa la usa cat si prin preluarea in sau din puncte de lucru (Drop Off/Pick Up), dupa caz, la alegerea Beneficiarului sau de situatiile impuse;
 10. Prin termenul “la usa” se intelege preluarea/predarea expeditiilor la limita proprietatii clientului (poarta curtii, usa apartamentului sau in incinta specializata pentru astfel de cazuri, receptie, mail-room). Delegatii Furnizorului nu au obligatia si nu pot intra dincolo de aceste limite de proprietate;
 11. In cazul in care delegati sau subcontractori ai Furnizorului nu respecta aceste limitari de proprietate si, prin bunavointa proprie, pot ajuta Beneficiarul dincolo de aceste limitari, acestia o pot face doar in nume propriu, fara atragerea responsabilitatii legale a Furnizorului pentru incidente, deteriorari, sustrageri sau alte evenimente;
 12. In cazul coletelor mai grele de 30 de kilograme greutate individuala si a expeditiilor voluminoase deservite de catre un singur operator/curier, Beneficiarul se obliga sa asigure ajutor in manevrarea si incarcarea/descarcarea expeditiilor si pe distanta dintre limita proprietatii sale (“la usa”) si masina curierului ce deserveste aceste comenzi.
 13. In cazul trimiterilor agabaritice, cargo sau a paletilor, Beneficiarul are obligatia sa asigure manevrarea si incarcarea/descarcarea cu utilaje specifice (transpaleti, motostivuitor, etc) daca nu s-a convenit si platit asigurarea acestor servicii de catre Furnizor.
 14. Trimiterile postale apartin expeditorului pana in momentul predarii lor la destinatar. Pana in acest moment, doar expeditorul are dreptul de a le retrage, de a modifica adresa inscrisa pe ele sau a specifica alte modificari;
 15. In cazul retragerilor facute inainte de livrare Furnizorul are dreptul sa retina costurile inregistrate pana la momentul retragerii sau procentual cota parte din pret pentru serviciile prestate pana la acel moment. Modificarile facute pe parcursul livrarii si care duc la costuri suplimentare vor ajusta pretul serviciilor in functie de aceste costuri inregistrate suplimentar.
 1. Furnizorul pune la dispozitie servicii de transport cu timp de livrare negarantat de tip maritim;
 2. Nu se pot cere despagubiri in cazul intarzierilor aparute in cursul transportului si livrarilor la adresa;
 1. Fiecare trimitere este acceptata pentru preluare, transport si livrare numai cu declararea valorii totale a produselor expediate;
 2. Costul asigurarii trimiterilor este calculat in functie de valoarea declarata dupa cum urmeaza:
  • Cost $0.00 pentru trimiteri cu valoare declarata de pana la $60.00/colet (plic, palet);
  • Cost de 5% din valoarea declarata pentru trimiteri cu valoare declarata mai mare de $60/colet (plic, palet);
 3. Valoarea declarata maxim acceptata este de $10,000/trimitere. Nu sunt admise expedieri cu valoare totala ce depaseste aceasta suma;
 4. Fiecare trimitere si parte a unei trimiteri este acoperita de asigurare si posibilitatea despagubirilor in caz de pierdere, furt, deteriorari sau daune in plafonul valorii declarate la momentul comenzii. Nu sunt acceptate si nu pot fi luate in calcul schimbari ale acestei valori declarate ulterior predarii catre Furnizor;
 5. Furnizorul raspunde solidar impreuna cu subcontractorii si partenerii sai in caz de pierdere, sustragere, deteriorare partiala sau totala produse din vina sa pe parcursul preluarii, manevrarii, transportului, depozitarii, sortarii, distributiei sau livrarii la adresa, de la momentul preluarii expeditiei si pana la predarea acesteia.
 6. In cazul identificarii pierderii, sustragerii sau deteriorarilor, din initiativa Furnizorului sau ca urmare a inregistrarii unei plangeri, se declanseaza mecanismul de solutionare a reclamatiilor si investigatia ce poate duce la decizia de despagubire a Beneficiarului.
 1. Furnizorul a stabilit un mecanism de solutionare a plangerilor simplu, transparent si accesibil, in special in ceea ce priveste pierderea, sustragerea, distrugerea totala, partiala totala sau deteriorarea trimiterilor postale precum si nerespectarea standardelor de calitate a serviciilor. Procedurile permit solutionarea echitabila si prompta a reclamatiilor precum si un sistem adecvat de despagubire;
 2. 2. Obiectul plangerii il poate constitui:
  • pierderea, furtul, distrugerea/deteriorarea totala sau partiala a trimiterilor postale;
  • nerespectarea timpului de predare a trimiterilor postale, conform contractului si specificatiilor serviciului ales;
  • conduita profesionala a reprezentantilor Furnizorului;
  • d. orice alte obiectii referitoare la calitatea serviciilor prestate;
 3. Furnizorul nu este obligat sa ia in considerare o reclamatie decat dupa momentul in care s-a efectuat plata contravalorii serviciilor de transport;
 4. Termenul de introducere al plangerii adresate furnizorului de servicii postale este de 6 luni si se calculeaza de la data depunerii trimiterii;
 5. Notificarile in legatura cu constatarea pierderii, lipsurilor, diferentelor de greutate deteriorarilor vizibile (inclusiv la ambalaj) trebuiesc facute inca din momentul livrarii la adresa, mentionandu-se operatorilor acest fapt atunci cand se semneaza de primire;
 6. Sustragerile din continut, deteriorarile si pagubele ascunse sau invizibile la prima vedere pot fi identificate ulterior si trebuiesc notificate Furnizorului in maxim 48 de ore de la primirea trimiterii (sau recuperarea) de catre destinatar ;
 7. Notificarile catre Furnizor inregistrate dupa depasirea termenului maxim de 48 de ore pot duce la declinarea responsabilitatii acestuia, indiferent de motivele invocate de Beneficiar ;
 8. Beneficiarul nu poate invoca imposibilitatea notificarii din cauza lipsei destinatarului de drept la momentul livrarii la adresa, verificarea integritatii si a continutului putand fiind facute de persoana care primeste si semneaza efectiv expeditia ;
 9. Beneficiarul (expeditorul, destinatarul sau terta persoana care lanseaza comanda) nemultumit de serviciile oferite sau pagubit in urma transportului, poate formula o plangere scrisa, completand FORMULARUL DE PLANGERE (Claim Form) specific;
 10. Plangerile se inainteaza numai prin FORMULARUL DE PLANGERE care poate fi accesat si descarcat pe website-ul Furnizorului sau poate fi cerut direct acestuia si trimis prin email. Nu pot fi considerate plangerile depuse in afara acestui formular;
 11. FORMULARUL DE PLANGERE trebuie sa fie inaintat Furnizorului, in termen de 6 luni calendaristice de la data depunerii trimiterii, prin una din urmatoarele modalitati:
  • prin posta cu confirmare de primire la sediul social al Furnizorului;
  • prin e-mail pe adresa speciala info@bestpost.ca;
  • in persoana la adresa sediului social al Furnizorului;
 12. Impreuna cu FORMULARUL DE PLANGERE, reclamantul trebuie sa depuna/trimita toate documentele aferente fundamentarii pretentiilor si necesare investigatiilor si analizei complete a reclamatiei. Acestea sunt atasate si specificate in FORMULARUL DE PLANGERE dupa cum urmeaza:
  • proces verbal de constatare a lipsei sau deteriorarii la momentul livrarii incheiat de curier sau poze detaliate care arata deteriorarile reclamate;
  • dovada notificarii in maxim 48 de ore de la predarea trimiterii catre destinatar asupra lipsurilor sau deteriorarilor;
  • lista de inventar a continutului si descrierea detaliata a produselor interioare trimiterii, cu specificarea celor care lipsesc;
  • documente doveditoare a valorii totale declarate a trimiterii (facturi, chitante, bonuri de casa, confirmari de plata, etc) sau a produselor deteriorate;
  • in cazurile specificate de Furnizor, ambalajul folosit sau produsele deteriorate in cauza pentru expertiza;
 13. Lipsa unora din documentele sau dovezile necesare investigatiei poate duce la declinarea responsabilitatii din partea Furnizorului, ca urmare a faptului ca plangerea este neconcludenta, nu este sustinuta cu dovezi sau valoarea declarata nu poate fi demonstrata in forma legala ceruta;
 14. Reclamatia inaintata Furnizorului va fi inregistrata si reclamantului i se va comunica numarul de inregistrare, pentru conformitate si referinta in corespondenta ulterioara; Comunicarile Furnizorului in legatura cu plangerea inaintata vor fi transmise Beneficiarului intotdeauna prin e-mail, specificand si numarul de inregistrare;
 15. Furnizorul de servicii postale are obligatia de a solutiona reclamatia prealabila in termen de 30 de zile calendaristice de la data introducerii acesteia;
 16. Daca in termenul de 30 de zile calendaristice plangerea depusa de reclamant nu se solutioneaza sau se solutioneaza nesatisfacator pentru Beneficiar, acesta are deschisa calea actiunii in instanta, asa cum prevede legislatia in vigoare.
 1. In cazul in care plangerea este intemeiata si in urma investigatiilor se da curs acesteia si castig de cauza reclamantului, ca urmare a dispozitiilor legale sau a intelegrilor contractuale, suma admisa pentru despagubire va fi remisa acestuia, in totalitate, prin cec sau transfer bancar, indiferent daca reclamantul este persoana fizica sau juridica; Plata se face în termen de 30 de zile de la data deciziei de despăgubire comunicată reclamantului;
 2. 2. Furnizorul plateste despagubiri in functie de valoarea declarata a trimiterii (si a asigurarii platite) dupa cum urmeaza:
  • in caz de pierdere totala (disparitie, sustragere):
   1. in cuantum de pana la întreaga valoare declarată pe colet, in functie de decizia de despagubire si documentele aferente plangerii
   2. in cuantum de $0.00 pentru produsele identificate la punctele IV.2.A si IV.2.B
  • in caz de distrugere totala a continutului (dauna totala):
   1. in cuantum de pana la întreaga valoare declarată pe colet, in functie de decizia de despagubire si documentele aferente plangerii
   2. in cuantum de $0.00 pentru produsele identificate la punctul IV.2.A, IV.2.B si IV.2.C.a
  • in caz de sustragere din interior, deteriorare partiala (interna sau externa):
   1. in cuantum procentual din valoarea declarata pe colet, pentru partea sau produsele lipsa, distruse sau deteriorate. Decizia de despagubire va lua in calcul greutatea lipsa, gradul de deteriorare dovedit si valoarea produselor demonstrata de documentele aferente plangerii
   2. in cuantum procentual in functie de deteriorare pana la suma maxima plafon de $50.00/colet pentru piese de mobilier asamblate (altele decat cele plat-ambalate „flat-pack”), canapele, fotolii, paturi, dormeze, saltele sau alte piese de mobilier ce presupun prezenta la manevrare a cel putin 2 persoane (punctul IV.2.C.b)
   3. in cuantum procentual in functie de deteriorare pana la suma maxima plafon de $100.00/colet pentru electrocasnice mari (bunuri albe/white goods) – frigidere, congelatoare, masini de spalat, cuptoare, aragaze, masini de spalat vase, cuptoare cu microunde (punctul IV.2.C.b)
   4. in cuantum procentual in functie de deteriorare pana la suma maxima plafon de $200.00/colet pentru televizoare de orice fel, inclusiv cu ecrane LCD, ecrane cu plasma, digitale, monitoare, laptopuri, tablete, monitoare, ipad, smartphone, telefoane mobile (punctul IV.2.C.b)
   5. in cuantum de $0.00 pentru produsele identificate la punctele IV.2.A, IV.2.B si IV.2.C.a
 3. Pentru cazurile mai sus mentionate, in afara despagubirilor prevazute se restituie reclamantului si sumele tarifare standard incasate echivalente trimiterii pierdute sau total distruse sau doar a partilor din trimitere pierdute, sustrase sau total deteriorate, dupa caz;
 4. In urma deciziei de despagubire nu pot fi returnate costurile suplimentare, penalitatile impuse si costul asigurarii la valoare declarata, sumele returnate referindu-se strict la tarifele standard achitate pentru serviciile prestate;
 5. In vederea primirii despagubirii decise ca urmare a plangerii, Beneficiarul persoana juridica trabuie sa emita o factura fara TPS/TVQ, in valoarea totala specificata a despagubirii, mentionand in factura numarul de referinta al plangerii cat si detaliile sale bancare;
 6. Persoanele fizice indreptatite sa primeasca despagubiri in urma unei plangeri trebuie sa indice Furnizorului detaliile bancare pentru efectuarea platii;
 7. In cazul in care reclamantii nu revin cu facturile specificate (persoane juridice) conform procedurii sau detaliile bancare necesare platilor in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicarea deciziei de despagubire, Furnizorul va considera aceasta atitudine ca reprezentand o renuntare tacita a Beneficiarului la drepul de despagubire si la suma aprobata in acest sens, plata fiind anulata unilateral;
 8. Conform legislatiei si prevederilor acestor termeni contractuali dintre Furnizor si Beneficiar, Furnizorul este total exonerat de raspundere si nu va acorda despagubiri daca:
  1. paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau a omisiunii sau actiunii uneia dintre parti : expeditor, destinatar, Beneficiar al comenzii sau a reprezentantilor acestora implicati in anumite operatiuni;
  2. paguba s-a produs ca urmare a faptei unei terte persoane pentru care Furnizorul nu este chemat potrivit legii sa raspunda (vama, institutii legale, etc – sunt exclusi subcontractorii sau partenerii directi pentru care Furnizorul raspunde solidar cu acestia);
  3. trimiterea a fost primita fara obiectii si notificare in maxim 48 de ore de catre destinatar;
  4. paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora (razboi, accident, embargo, s.a.) sau a cazului fortuit (cutremur, furtuna, inundatie, s.a.), situatie in care Beneficiarul are dreptul la restituirea tarifelor achitate cu exceptia costurilor suplimentare, penalitatilor sau a tarifului de asigurare;
  5. paguba s-a produs din vina marfurilor care prin natura lor favorizeaza spargeri, scurgeri, ruginire, autoaprindere, descompunere, perimare, actiunea parazitilor sau deteriorarile sunt de natura magnetica sau electrica, stergerea înregistrarilor electronice sau a imaginilor.
 1. Furnizorul raspunde, dupa cum urmeaza, din momentul acceptarii trimiterilor Beneficiarului pentru expediere pana la livrarea la destinatar.
 2. Furnizorul nu este responsabil si nu ii sunt imputabile pierderile speciale (pierderi de profit, de venit, dobanzi, piete de desfacere, licitatii) sau alte daune si pagube indirecte generate de intarzierea, pierderea, distrugerea, livrarea viciata, deteriorata sau nelivrarea coletului;
 3. Raspunderea pentru pierderea, sustragerea sau deterioarea bunurilor este, in plus fata de cazurile reglementate legal, exclusa daca:
  • trimiterea este exclusa de la expediere in conformitate cu prevederile capitolului IV (LISTA DE RESTRICTII) sau raspunderea Furnizorului este limitata de aceste prevederi (IV.2.B si IV.2.C);
  • pagubele sunt cauzate de fapta expeditorului, de acte sau omiteri ale Beneficiarului, destinatarului, sau agentilor lor;
 4. In cazul in care Furnizorul va transmite obligatia unor anumite operatiuni catre o terta persoana (subcontractor sau partener contractual), raspunderea pentru eventualele daune cauzate Beneficiarului va ramane in sarcina Furnizorului.
 1. Beneficiarul nu poate contesta sau inregistra plangeri impotriva acestor termeni si conditii contractuali;
 2. Prevederile prezente sunt anulate doar de o decizie judecatoareasca sau numai daca Furnizorul recunoaste ca deplin justificata o anumita modificare;
 3. Acordurile divergente sunt valide numai daca sunt facute in scris. Aceasta cerinta ce impune forma scrisa nu poate fi eliminata verbal;
 4. Locul realizarii si al jurisdictiei este sediul Furnizorului de serivicii care accepta comanda Beneficiarului;
 5. Orice contingente ce nu sunt prevazute de acesti termeni generali sunt, in baza sistemului legal ce se aplica, acoperite de orice dispozitii ce se incadreaza mai bine ca sens si scop in contingenta respectiva;
 6. Legislatia aplicabila este aceea a tarii in care se afla sediul social al Furnizorului de servicii.
 7. BESTPOST INC este companie cu raspundere limitata inmatriculata in Canada si se supune legislatiei si autoritatilor Canadei. Pentru actiuni in instanta poate fi citata in instantele din Canada.